Kancelária – Klientský servis:

MK ORA - Logo

MK – obchodno-realitná agentúra

Stanislav Motyčík
Andreja Kmeťa 11
010 01 Žilina

+421 908 926689
info@radovedomy-bytca-hlinik.sk

Spolupráca a právne zastúpenie:

JUDr. Ivan Glovniak, advokát
so sídlom D. Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina

zap. v zozname advokátov pod č. 7090

+421 907 848 678
ivan.glovniak@gmail.com
www.advokatzilina.com

JUDr. Ivan Glovniak - Logo